Onderwijs

Het wijksportteam biedt scholen een breed pallet van sporten die door middel van clinics onder of na schooltijd kunnen worden gegeven. De beweegmakelaar kijkt samen met de vakdocenten, brede school- en talentcoördinator naar de behoefte van de school en de leerlingen. De combinatiefunctionaris geeft vervolgens clinics op maat. Deze clinics zijn een waardevolle aanvulling op de reguliere gymlessen, omdat de combinatiefunctionaris expert is in zijn tak van sport én omdat hij precies weet hoe hij leerlingen kan motiveren voor zijn sport. Harten voor Sport en het wijksportteam leveren graag een bijdrage aan het behalen van (brede)school doelen op thema’s als respect, sportiviteit, zelfontplooiing en talentontwikkeling.

Voor sportaanbieders

Wij motiveren en inspireren kinderen en jongeren om te gaan sporten. Dit doen we door het geven van clinics en andere activiteiten op school en na schooltijd in de wijk. Door kinderen op vroege leeftijd te laten proeven van verschillende sporten stimuleren wij hen om een sport te gaan beoefenen die bij hen past. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de combinatiefunctionaris die als geen ander kinderen weet te motiveren en inspireren voor zijn sport. De beweegmakelaar onderwijs en sport staat klaar om verenigingen te helpen bij het ontwikkelen van laagdrempelig sportaanbod.

Samenwerking in de wijk

Goede contacten tussen het wijksportteam en wijkorganisaties zoals het wijkbureau, speeltuinen, kinderopvang, welzijnsorganisaties en jongerenorganisaties kunnen van grote meerwaarde zijn voor de wijk. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis over groepen jeugd en jongeren, het doorverwijzen naar elkaars activiteiten of in samenwerking activiteiten ontwikkelen die inspelen op de vraag en behoefte van jeugd en jongeren in de wijk.