Buurtsportclub-Overvecht

De Buurtsportclub

De Buurtsportclub

meer jeugd een sportieve toekomst

Zoveel mogelijk jeugd (t/m 18 jaar) de mogelijkheid bieden om dicht bij huis verschillende sporten uit te proberen met als doel: structureel sporten. Een ambitie waar in Utrecht met de Buurtsportclub hard aan gewerkt wordt door verschillende partijen. Sportaanbieders, Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht werken intensief samen om laagdrempelige sportactiviteiten te initiëren en dragen hiermee bij aan het verhogen van de sportparticipatie én het beter benutten van sportaccommodaties.

 

Waarom Buurtsportclub?

Utrecht kent op dit moment Buurtsportclubs in de wijken Overvecht en in Ondiep en Zuilen. Hier ligt de sportparticipatie lager dan op andere plekken in de stad. Laagdrempelig sportaanbod is in deze wijken zeer welkom omdat kinderen hier niet zomaar lid worden van een sportvereniging. Ouders vinden sporten wel van belang voor hun kinderen maar hebben geen tijd om hun kinderen te laten sporten. Bij de Buurtsportclub kan de Utrechtse jeugd dicht bij huis en voor een klein bedrag verschillende sporten uitproberen. Andersom helpt de Buurtsportclub sportaanbieders aan meer bekendheid in hun wijk.

 

Sterk door samenwerking

Het aanbod in de Buurtsportclub wordt door lokale sportaanbieders ontwikkeld en uitgevoerd en vormt dus als het ware een verlengstuk van de sportverenigingen in de wijk. Harten voor Sport ondersteunt hen door dit aanbod mede vorm te geven. De Beweegmakelaars coördineren  de inzet van combinatiefunctionarissen en promoten het aanbod bij partners uit het onderwijs en welzijn. Deze kunnen op hun beurt ouders en kinderen hiernaar doorverwijzen. Goede samenwerking met partners uit de wijk bepaalt in hoge mate het succes van de Buurtsportclub en maakt de doorstroom van jeugd naar sportaanbieders makkelijker.

 

Positieve resultaten

In de wijkgerichte aanpak maken alle betrokkenen gebruik van elkaars kennis en expertise over de wijk en haar bewoners. Deze aanpak heeft in de afgelopen periode al tot positieve resultaten geleid: op verschillende plekken is een toename in lidmaatschappen zichtbaar. Ouders en kinderen weten steeds vaker de Buurtsportclub te vinden en zoeken aansluiting met de organiserende sportaanbieder. Een moeder uit Zuilen in een telefoongesprek met de beweegmakelaar: “Wat een leuke activiteiten! Hoe kan ik mijn zoon lid maken van de Buurtsportclub of van de vereniging?” Daarnaast wordt de samenwerking tussen het onderwijs, sportverenigingen en de beweegmakelaars steeds vanzelfsprekender. Een vakdocent van een brede school uit Utrecht Noordwest zei: “De samenwerking met Harten voor Sport gaat steeds beter. Ik draag als vakdocent graag mijn steentje bij om onze kinderen ook na schooltijd aan het sporten te krijgen.”

Share your thoughts